Apie mus

UAB „Auteks“ – tai patikima, stabiliai dirbanti transporto paslaugų įmonė, kuri per savo veiklos metus sparčiai išplėtė paslaugų mastą, užsitikrino nuolatinių klientų bei partnerių pasitikėjimą.

Pagrindinis mūsų tikslas – pasiūlyti klientui aukščiausios kokybės paslaugą, trumpus paslaugos atlikimo terminus bei lankstumą ir operatyvumą greitų pokyčių reikalaujančiose situacijose.

MISIJA. Kurti pridėtinę vertę savo klientams, partneriams bei darbuotojams, kartu siekiant stabilaus organizacijos augimo.

VIZIJA. Tapti labiausiai atpažįstamu ir vertinamu prekiniu ženklu automobilių logistikos srityje.

STRATEGIJA. Siekti visapusiškos pažangos teikiamų paslaugų srityje, plėsti savo veiklą ir nuolat gerinti įmonės veiklos rezultatus.

Mums svarbus kiekvienas mūsų partneris ir jo laikas, todėl siūlydami transportavimo bei logistikos paslaugas stengiamės pritaikyti kompleksinius sprendimo būdus, leidžiančius išnaudoti visus įmanomus resursus.

Transporto parkas

Vienas svarbiausių mūsų įmonės siekių - saugus ir kokybiškas krovinių gabenimas, todėl  nuolat investuojame į savo transporto priemonių parko atnaujinimą. Įmonės transporto parką sudaro autovežiai atitinkantys Euro 5 ir Euro 6 emisijos standartą. Kvalifikuoti specialistai reguliariai atlieka transporto priemonių priežiūrą, todėl  galime būti tikri, kad visos mūsų įmonės transporto priemonės atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus.

Mūsų transporto priemonėse įrengta moderni navigacinė sistema (GPS), todėl visuomet galime kontroliuoti krovinių judėjimą, tiksliai suplanuoti bei pristatyti krovinius laiku.

ISO standartai

Siekiant užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas, įmonėje yra įdiegta kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST EN ISO 45001:2018 standartus.

Kokybės vadybos sistema suteikia galimybes optimizuoti veiklos procesus, kurti papildomą pridėtinę vertę savo darbuotojams ir klientams bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Atsakingas požiūris į aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą leidžia minimizuoti įmonės daromą žalą aplinkai. Nuolat modernizuojamas autovežių parkas padeda sumažinti į aplinką išmetamų kenksmingų medžiagų bei CO2 kiekį, atsakingas požiūris į atliekų rūšiavimą padeda sumažinti aplinkos taršą.

Kokybės, aplinkosaugos, darbų saugos ir sveikatos politika.

Organizacijos kontekstas. UAB „Auteks“ vykdoma veikla – automobilių pervežimas autovežiais Europoje bei automobilių pervežimo paslaugų tarpininkavimas.

Taikymo sritis. Logistika. Automobilių pervežimas autovežiais.

UAB „Auteks“ vadovybė, vertindama visų suinteresuotųjų šalių: klientų, darbuotojų, partnerių poreikius, įsipareigoja užtikrinti šiuos kokybės tikslus:

 • Kurti pridėtinę vertę klientams, kartu siekiant stabilaus organizacijos augimo;
 • Užtikrinti suinteresuotų šalių reikalavimų įgyvendinimą;
 • Teikti aukščiausios kokybės paslaugas, išpildyti visus pagrįstus klientų reikalavimus;
 • Užtikrinti aukštą subrangovų teikiamų paslaugų kokybę;
 • Siekti teikiamų paslaugų lankstumo ir galimai trumpiausių terminų;
 • Užtikrinti greitą reagavimą pokyčių reikalaujančiose situacijose;
 • Siekti nepriekaištingo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

Pagrindiniai UAB "Auteks" aplinkosaugos vadybos įsipareigojimai:

 • Užtikrinti, kad veikla atitiktų visus teisės aktais nustatytus aplinkosaugos reikalavimus;
 • Užtikrinti teikiamų paslaugų draugiškumą aplinkai;
 • Užtikrinti aplinkos taršos prevencijos principų taikymą savo veikloje;
 • Užtikrinti nuolatinio tobulinimo principo įgyvendinimą savo veikloje.

Pagrindiniai UAB "Auteks" darbų saugos ir sveikatos vadybos įsipareigojimai:

 • Mes įsipareigojame laikytis norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
 • Mes įsipareigojame suteikti saugias ir sveikas sąlygas darbo vietose bei jas nuolat gerinti, tam tikslui užtikrindama darbo procesų saugumą, reaguodama į sveikatai kenksmingus ir pavojingus darbo aplinkos veiksnius, įgyvendindama prevencines priemones bei skatindama sveikatą ir gerovę propaguojančias priemones.
 • Mes įsipareigojame užtikrinti profesinės rizikos organizavimą įmonėje, įvertinti profesinės rizikos rezultatus, ir pagal juos nustatyti prevencines priemones, kurios sumažintų fizinius, cheminius, ergonominius, biologinius ir psichologinius pavojus darbe;

Įmonė nuolat siekia, kad visi įmonės darbuotojai sąmoningai įgyvendintų kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimus, dalyvautų jos tobulinime ir dėtų pastangas nuolat gerindami savo veiklą.

Ši kokybės ir aplinkosaugos politika yra žinoma ir suprantama visiems įmonės darbuotojams, prieinama suinteresuotoms šalims, nuolat atnaujinama, peržiūrima ir vertinama, kad išliktų tinkama.